1 Hormoon Dat je Dik (En Hongerig) Maakt En 1 Superfood Dat Je Vet Verbranding Drastisch Versnelt

Je hormonen spelen een essentiële rol bij het hebben en houden van een gezondgewicht, want ze reguleren het hongergevoel en de stofwisseling en gevensignalen aan de hersenen om vet op te slaan of te verbranden. Als je last hebtvan overgewicht kan je hormoonspiegel uit balans zijn of je gevoeligheid vooreen of meer hormonen zijn aangetast, wat leidt tot een versterkt hongergevoel,onbedwingbare trek en een gebrek aan energie. Mensen met overgewicht zijnbijvoorbeeld vrijwel altijd veel minder gevoelig voor het hormoon leptine,waardoor ze continu honger hebben… Zo wordt het natuurlijk wel erg moeilijkom af te vallen! Gelukkig is daar op een eenvoudige manier wat aan te doen.

 

Leptine, het “hongerhormoon”

Elke keer als je eet maakt je lichaam het leptine aan. Dit hormoon stimuleert devetverbranding en geeft op een gegeven moment aan je hersenen een signaalaf dat je vol zit.

Leptine zorgt er dus voor dat je niet eindeloos blijft dooreten,want dat zou desastreus zijn voor het lichaam. Mensen die veel eten makenook veel leptine aan. Echter, als je lichaam doorlopend veel leptine aanmaaktkan je lichaam minder gevoelig worden voor leptine, wat betekent dat hetsignaal dat je verzadigd bent minder goed werkt. In medische termen heet ditleptineresistentie, en hierdoor ga je meer eten (Considine et al, 1996 en Reinehr,2009). Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat als het leptinegehaltebij mensen met overgewicht wordt verlaagd dit automatisch gewichtsverlies totgevolg heeft.

Dit blijkt ook uit een onderzoek waarbij een groep Amerikaansetieners met overgewicht deelnam aan een afvalprogramma. Na negen maandenmeegedaan te hebben bleek dat het leptinegehalte bij hen 70% lager was dan aan het begin, en dat ze gemiddeld 19% van hun gewicht en 41,3% overtolligvet hadden verloren. Ook in een ander onderzoek, waar 23 volwassenen metobesitas aan meededen, werd vastgesteld dat er een zeer sterk verband is tussenleptinegehalte en BMI (body mass index: lichaamsgewicht in verhouding totlichaamslengte). Japans onderzoek naar de effecten van leptine heeft bovendien kunnen verklaren waarom mensen na een afslankdieet snel weer aankomen: hetblijkt dat dit komt door een te hoog leptinegehalte

    Gezond eten maar toch overgewicht, hoe kan dat?

Bij het verbranden van vet speelt de stofwisseling een belangrijke rol. Destofwisseling in je lichaam zorgt ervoor dat je energie uit voedingsstoffen haalt,ongebruikte energie opslaat voor een later moment en afvalstoffen uit hetlichaam verwijdert. Als onderdeel van de stofwisseling worden onder anderekoolhydraten omgezet in suikers, vetten in vetzuren en eiwitten in aminozuren.Bij alle stofwisselingsprocessen spelen vitamines een belangrijke rol.

De schildklier, die aan de voorkant van de hals bij het strottenhoofd tegen deluchtpijp aan zit, produceert onder meer de schildklierhormonen thyroxine entrijodothyronine, die beiden de stofwisseling stimuleren. Er zijn sterkeaanwijzingen dat het veelvuldig volgen van diëten en het innemen vaneetlustremmers kan leiden tot een trager werkende schildklier (ook wel hypothyreoïdie genoemd). Bij een trage schildklier neem je in gewicht toe, zelfsals je aan het afvallen bent of een gezonde leptineproductie hebt. Anderesymptomen van een trage schildklier zijn onder andere futloosheid,duizeligheid, opgeblazen gevoel, benauwdheid, minder concentratieproblemen,een verzwakt immuunsysteem, slaapstoornissen en allergieën.

Alhoewel er veelmeer factoren dan alleen de schildklier een rol spelen bij gewichtstoename kanworden gesteld dat mensen met een traag werkende schildklier zo’n 2,5 tot 5kilo zwaarder zijn dan mensen die geen last hebben van deze aandoening. Hetextra gewicht is daarbij vooral te danken aan extra opslag van zout en vocht inhet lichaam (bron: American Thyroid Association). Vooral vrouwen hebben vaaklast van een trage schildklier, per 1000 vrouwen hebben er 3,5 te maken methypothyreoïdie, wat bijna vier keer zoveel is als bij mannen

(bron: RichtlijnSchildklierfunctiestoornissen, Nederlandse Internisten Vereniging, 2007).Uiteraard kan een trage schildklierwerking ook andere oorzaken hebben danalleen afvallen, het kan bijvoorbeeld ook ontstaan na ontstekingen, na bepaaldemedische behandelingen en medicijngebruik en als gevolg van genetische aanleg,te weinig jodium in de voeding en de ziekte van Hashimoto, een auto-immuunziekte.

Afbeeldingsresultaat voor leptine en colostrum

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

error: Content is protected !!

Shopping cart

Subtotal
Shipping and discount codes are added at checkout.
Checkout
%d bloggers liken dit: