Wat Zijn De Fysieke En Mentale Kenmerken Van FASD?

FASD

Ontstaat doordat alcoholeffect heeft op allerlei verschillende aspecten van de groei van de foetus: De ontwikkeling van de organen en het centraal zenuwstelsel. Dit leidt tot fysiekeafwijkingen-waarvan die in het gezicht op jonge leeftijd vaak het meest zichtbaar zijn- en ook tot mentale veranderingen. De verschillende mentale kenmerken van FASD zijn te herleiden tot aantastingen in de hersenen , terwijl de fysieke kenmerken ontstaan doordat het gehele lichaam van de foetus beinvloed is door alcoholinname van de moeder.

COMPLEET BEELD:

Als het niet zeker is of de moeder tijdens de zwangerschap alcohol heeft gedronken.kan het lastig zijn om vast te stellen of er echtsprake is van FAS, de ernstigste uitingsvorm van alcoholschade in de zwangerschap. Äls je kijkt naar de overzicht van de kenmerken die horen bij FASD, moet je oppassen dat je mensen niet onterecht in een bepaalde richting duwt”,

Veel van de psychosociale kenmerken komen inderdaad vaak voor bij FASD. Maar ook veel bij andere kinderen met een andersoortige achterstand. Het is daarom belangrijk om altijd te kijken naar het totaalbeeld. Sommige erfelijke aandoeningenen, zoals het Williams -sydroom, vertonen ook veel uiterlijke overeenkomsten met FASD. Als de achtergrond van een kind niet helemaal duidelijk is, bv. bij een adoptie, is het daarom goed om ook de genetische diagnostiek mee te nemen.

Psychologische, gedrags- en cognitieve kenmerken die in verband staan met FASD.

Jonge Kinderjaren 0-5 Jaar:

-Slechte aanpassingvermogen, Slaapstoornissen, Zwakke zuigreflex, Slechte gewichtstoename, Te laat lopen, praten en zindelijk worden, Snel afgeleid, Hyperactief, Problemen bij aanwijzingen volgen en veranderingen verwerken, Prikkelbaarheid, Woede uitbarstingen, Ongehoorzaamheid.

Latente Periode 6-11 Jaar:

-Makkelijk te beinvloeden, Moeilijk consequentie voorzien/overzien, Heeft een zekere capaciteit maar onvoldoende vaardigheden, Onaangepast seksueel gedrag, Kan fantasie niet van de werkelijkheid onderscheiden, Woede uitbarstingen, Liegen, Stelen, Ongehoorzaamheid, Gebrek aan respect voor autoriteit, Ontwikkelingachterstand( lichaamlijk en verstandelijk), Hyperactiviteit, Geheugenproblemen, Impulsiviteit, Begrijpt signalen en sociale spelregels slecht.

Jeugdjaren 12-17 Jaar:

-Liegen, Diefstal, Vandalisme, Criminaliteit, Gebrekking logisch redeneren, Egocentrisme, Interactieproblemen, Gebrekkig inlevingsvermogen, Impulsiviteit, Aggressiviteit, Onberekenbaarheid, Laag zelfvertrouwen, Slecht gemotiveerd, Schholprestaties: Gebrekkig lezen, Schrijven, Rekenen in verhouding tot IQ, Depressies, Zelfmoordgedachten, Alcohol-Drugsgebruik, Afwijkingen bij seksueel gedrag, Zwangeschap en Ouderschap.

Volwassen Leeftijd 18+:

-Slecht begrip van verwachtigen van derden , Financiele problemen, Depressie en Zelfmoordgedachten, Afwijkingen bij Zwangerschap en Ouderschap, Word vaak sociaal , financieel en seksueel uitgebuid en heeft in dat opzicht onaangepast gedrag, Ongenoegen vanuit de omgeving, die vaak overvraagt, Sociale isolement, Onberekenbaar en Inmulsief gedrag

Fysieke kenmerken:

Als een aanstaande moeder alcohol drinkt tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap, kan dat schadelijke gevolgen hebben voor de ontwikkeling van specifieke organen. De cellenvoor het hart, de armen, benen, ogen, oren, tanden gehemelte en externe genitalien worden aangelegd. Doordat de vorming (proliferatie), de verplaatsing (migratie) en de ontwikkeling(differentiatie) van deze cellen verstoord. zorgt dit voor groeiachterstand, gezichtsafwijkingen en fysieke misvormingen.De meest kwetsbare periode om alcohol te drinken is voor elk orgaan anders, zoals ook al is beschreven in het hoofdstukover fysiologische effecten. Als een vrouw bv. tussen de derde en zesde week van haar zwangerschap alcohol drinkt, is de kans op afwijkingen aan het hart van de foetus het grootst. Overigens zijn er relatief weinig kinderen die zodanig grote en ernstige lichaamlijke afwijkingen hebben, dat ze chronisch ziek zijn.

De kleinere afwijkingen, zoals een vinger te veel en slechte tanden, komen het meeste voor. Overigens geldt hier dat dit type afwijkingen ook voorkomt bij kinderen die niet aan alcohol zijn blootgesteld tijdens de zwangerschap, en dat ze zeker niet specifiek zijn voor FASD.

Afbeeldingsresultaat voor kenmerken FASD

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

error: Content is protected !!

Shopping cart

Subtotal
Shipping and discount codes are added at checkout.
Checkout
%d bloggers liken dit: