Opvoeding Van Beelddenkende Kinderen

In de meeste gevallen wordt deze visueel-ruimtelijke leerstijl in school niet aangepakt waaronder het zelfbeeld van deze leerlingen te lijden heeft. Eerst en vooral dient de begaafdheid van deze kinderen erkend te worden en zodoende hun pedagogische noden op dit gebied. Daarnaast moeten ze zelf hun leerstijl begrijpen, moeten hun zwakheden in aanmerking genomen worden en aanpassingen in de manier waarop hen informatie wordt aangeboden.

Traditionele onderwijstechnieken zijn ontworpen voor auditief-sequentiële leerlingen. Concepten worden aangebracht op een stap voor stap manier, ingeoefend via oefeningen en herhalingen, toegepast onder getimede omstandigheden en dan herbekeken. Dit proces is ideaal voor sequentiële leerlingen wiens leerproces vooruitgaat via de stap voor stap methode van gemakkelijk naar moeilijk materiaal. VRL begrijpen concepten zeer snel wanneer ze voorgesteld worden in een context en gerelateerd aan andere concepten. Als een ze eenmaal een mentaal beeld heeft van een concept en ziet hoe de informatie past in wat ze al kennen, is hun leerproces permanent. Herhaling is helemaal niet nodig en irrelevant voor hun leerstijl.

Maar zonder gemakkelijk te observeren verbanden kan de informatie niet opgenomen worden in hun hersenen – het is zoals leren in een vacuüm en het lijken voor de leerling totaal zinloze oefeningen in futiliteiten. Leerkrachten misinterpreteren vaak de problemen van deze leerlingen met leerstrategieën als een onbekwaamheid om concepten te leren en nemen aan dat de leerling meer oefeningen nodig heeft om het materiaal te vatten. Van buiten leren en oefeningen zijn juist schadelijk voor ze omdat deze hun zwakheden eerder benadrukken in plaats van hun sterktes.

Er zijn 2 sleutels om deze kinderen te onderwijzen: begrijpen dat deze kinderen zonder visualisatie niet kunnen denken en dus ook niet kunnen leren en zich richten op hun sterktes zonder te concentreren op remedies voor hun zwakke punten. Het is aanbevolen dat materiaal zoveel mogelijk op een visuele manier gepresenteerd wordt en dat ze opnieuw gemotiveerd geraken door de ervaring te slagen in iets.

Felder en Silverman (1988) geven volgend lijstje algemene principes voor het onderwijzen van VRL die ook de andere leerlingen ten goede komen:

 • leerlingen motiveren door materiaal in verband te brengen met wat al op voorhand gezien is en wat nog komen gaat en met de eigen ervaringen van de leerlingen
 • een evenwicht voorzien tussen concrete informatie (feiten, data, experimenten) en abstracte concepten (principes, theorieën, modellen)
 • een evenwicht voorzien tussen materiaal dat het praktisch, probleemoplossend vermogen benadrukt en materiaal dat de nadruk legt op fundamenteel begrijpen
 • gebruik overvloedig afbeeldingen, schema’s, grafieken en eenvoudige schetsen, toon films, voorzie demonstraties
 • gebruik de computer voor instructies
 • voorzie pauzes tussen voordrachten en op bord schrijven om studenten te laten nadenken over wat ze verteld is
 • gebruik kleine brainstormsessies om studenten in de gelegenheid te stellen iets actiefs te doen
 • voorzie problemen met een open einde en oefeningen die vragen naar analyse en synthese in combinatie met herhalingsoefeningen
 • beloon diversiteit en afwijkend denken, juich creatieve oplossingen toe zelfs als ze niet correct zijn
 • bespreek leerstijlen in de klas. Leerlingen worden gerustgesteld als ze horen dat hun academische moeilijkheden niet altijd te wijten zijn aan persoonlijke ontoereikendheden

Daaraantoegevoegd beveel ik specifiek voor de begaafde VGL die ik regelmatig zie ook nog aan het volgende te voorzien:

 • biedt onderwerpversnellingen aan of uitbreidings- en verrijkingsactiviteiten om hun belangstelling te krijgen en hun intellectueel potentieel te maximaliseren
 • zet ze vooraan in de klas om afleiding te minimaliseren
 • schrijf aanwijzingen op bord, overhead of papier
 • mondelinge aanwijzingen met meer dan drie stappen worden best ook op bord geschreven
 • gebruik voor spelling en lezen eerder een aanschouwelijke aanpak dan één op basis van klanken
 • gebruik boeken rijk aan visueel materiaal om interesse en leesvermogen te stimulere
 • onderwijs wiskunde visueel door het gebruik van ontdekkingsmethodes
 • geef nota’s omdat overschrijven van het bord moeizaam gaat
 • gebruik een dagboek voor de klasleraar om specifieke instructies en huiswerk te noteren
 • laat zoveel mogelijk school- en huiswerk op pc gebeuren wanneer ze moeite hebben om netjes te schrijven en tegelijkertijd informatie te verwerken
 • geef extra tijd om taken en opdrachten af te maken als dit nodig blijkt
 • vermijd testen op tijd
 • sta het gebruik van een bandrecorder toe om klassikaal onderwijs en discussies op te nemen.

We moeten de verschillen in kinderen respecteren en positief op hen reageren. Er is hoop en hulp voor het rechterbreindenkend visueel-ruimtelijk begaafde kind. Vroege identificatie en meer begrip zullen resulteren in minder verbanning en schaamte. De samenleving zal profiteren van hun formidabel krachtig brein als we meer inspelen op hun bekwaamheden om problemen op een frisse en creatieve manier te zien, aan te pakken en op te lossen.

Afbeeldingsresultaat voor beelddenkers

Gerelateerde afbeelding

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

error: Content is protected !!

Shopping cart

Subtotal
Shipping and discount codes are added at checkout.
Checkout
%d bloggers liken dit: