Colostrum Het Oudste Medicijn Opnieuw Ontdekt

Colostrum, het oudste geneesmiddel, opnieuw ontdekt. Een artikel over de herontdekking van de genezende en beschermende krachten van moedermelk, colostrum, bij alle immuniteitsziekten, allergieën en tumoren. De natuur beschermt alle leven en wil dat alles groeit en bloeit.

Migraine..

Migraine is een invaliderende aandoening die met zijn periodiek optredende aanvallen veel mensen het leven bijzonder zuur maakt. Vrijwel iedereen heeft er wel mee te maken; ben je niet zelf het slachtoffer, dan is er wel een familielid of goede kennis. Er is veel te doen over het behandelen van migraine en vele therapieën, met name ook uit het alternatieve circuit, beloven beterschap, met vaak bedroevende resultaten. Hier volgt een andere wetenschappelijke – benadering die wel resultaat geeft. Grote rol in het doden van  de bacteriële en virale indringers. Zij zorgen voor de herkenning van deze indringers en van de niet lichaamseigen stoffen, door middel van de z.g antigenen. Dat antigeen leidt dan tot de aanmaak van afweerstoffen [antilichamen] zodat indringers herkend en uitgeschakeld kunnen worden. Het is belangrijk om te onderkennen, dat dit natuurlijke proces soms uit de hand kan lopen en ongewenste effecten veroorzaakt. Dat is bijvoorbeeld het geval bij orgaantransplantatie, waardoor deze natuurlijke reactie met vaak veel moeite moet worden tegengegaan. Bekend is ook de overreactie van het afweersysteem. In de overreactie kunnen de antigenen de gezonde cellen te lijf gaan, waardoor afbraak plaats gaat vinden in plaats van genezing. We noemen deze verschijnselen auto-immuunziekte. Ook kan overreactie op ingeademde stoffen zoals pollen, of ook op voedselcomponenten zoals melkproducten, zorgen voor allergieën. De NK cellen spelen een grote rol bij het doden van tumoren.

Colostrum bevat factoren die de aanmaak van lymfocyten uit het beenmerg stimuleren en daarmee het eigen immuunsysteem versterken. De uit het colostrum gewonnen Transfer Factoren werken anders dan antibiotica die immers zelf de bacterieën doden. Ook zijn zij niet te vergelijken met vaccins, die weliswaar het lichaam aanzetten tot een afweerreactie, maar wel een eigen basis nodig hebben van een goed werkende aanmaak van lymfocyten uit de stamcellen.transfer Factoren zorgen ook zonder de aanwezigheid van die goede basis – voor dat het immuunsysteem werkzaam wordt en in balans blijft, en er geen overreactie plaatsvindt, maar ook geen onderreactie. Waarom is dit wondermiddel niet algemeen bekend. Ja, waarom is dat zo? Want dat het een wondermiddel is, dat moet nu wel duidelijk zijn. Verzwakte en onevenwichtige immuunsystemen veroorzaken vrijwel alle ziekten, en dit probleem wordt door Transfer Factoren werkelijk aangepakt doormiddel van een lichaamseigen strategie, een natuurlijk proces, dat geen bijwerkingen kent. Misschien speelt het toeval daarin een rol. Het is in elk geval een feit dat het beginnend succes van Transfer Factoren negatief is beïnvloed door een onderzoeker die resultaten vervalste. Daarnaast zijn het ook de problemen met besmetting door nare ziekten die via bloeddonoren overgedragen kunnen worden en daarmee een rol spelen in het wegstoppen van deze veelbelovende methode.

Waarom kunnen migraine-aanvallen met vitamine B1 worden voorkomen? Heel logisch: in de lever zorgt een enzymsysteem – het PDH-complex (Pyruvaat Dehydrogenase Complex) – voor de juiste verwerking van melkzuur [zie de figuur ]. Dit enzymsysteem krijgt na enige weken een grotere omzettingscapaciteit door extra vitamine BI toe te voegen – de zogeheten cofactor van het enzym. De toename van omzettingscapaciteit wordt enzymmodulatie genoemd. Hierdoor gaat de eerder genoemde reactor in de lever veel harder werken. Enzymmodulatie heeft ongeveer drie tot zes weken nodig om een optimale capaciteit te bereiken, wat mooi overeenkomt met het afbreken en niet meer voorkomen van aanvallen van de hierboven beschreven patiënt. De verhoogde capaciteit voor de omzetting van melkzuur in de lever ( 3 tot 6 weken) zorgt er voor, dat het proces van afvoer van melkzuur uit de hersenen via het bloed naar de lever niet meer stagneert, daardoor hoopt het melkzuur zich niet meer in de hersenen op, waardoor er ook geen migraineaanval optreedt. Wetenschappelijk kun je natuurlijk nog dieper in de materie duiken en onderzoeken waarom het PDH-complex in de lever onvoldoende capaciteit heeft, waardoor er bij een migraineaanval een grens overschreden kan worden. Ook kan er bij een migraine aanval gewoon sprake zijn van een overmatig grote productie van melkzuur in de hersenen zoals bijvoorbeeld bij hormonale stress, hongeren, bij gebruik van rode wijn en Franse kaas. Bij het opstellen van een hypothese moet er de zekerheid zijn dat theorie en therapie elkaar dekken. De volgorde: eerst de theorie en dan een werkzame therapie bleek bij migraine tot een trefzeker resultaat te leiden.

Op deze wijze zou het verschil aangetoond kunnen worden tussen het melkzuur in de hersenen bij een patiënt met migraine vóór en tijdens een aanval, en ook in de door vitamine B1 therapie geïnduceerde aanvalsvrije periode, waarmee het bewijs voor deze theorie geleverd is. De therapie bestaat uit drie maal daags een formule van vitamine B-complex, waarin 15 mg BI, en voorts Magnesium als cofactor voor de omzetting van thiamine (B1) naar de actieve vorm van de vitamine thiamine pyrofosfaat. De samenstelling is als volgt: thiamine HCI 15 mg 44,5 jimol Riboflavine 3 mg 8,0 pmol Nicotinamide 6 mg 6,3 pmol Calciumpantothenaat 9 mg 73,4 imol pyridoxine HCI 9 mg 43,8 pimol Foliumzuur 16 ng 36,2 pmol B12 cyanocobalamine 6 Hg 4,4 pmol C Ascorbinezuur 10 mg 56,8 imol Inositol 6 mg 33,3 pmol Magnesium 1/5 mg 0,62 pmol (deze doses blijven ruim binnen de dagelijks toegestane hoeveelheden). Inmiddels treft men in een aantal onderzoeken ondersteuning voor de juistheid van de beschreven theorie. Reeds in 1996 is met 1H-MRI spectroscopie aan de Niigata Universiteit in Japan vastgesteld, dat er in de hersenen, in de schors van de achterkwab voor het gezichtsvermogen, in de periode tussen migraineaanvallen over maximaal 2 maanden er bij 5 van 5 patiënten hoge melkzuurconcentraties zijn vastgesteld ten opzichte van normale patiënten zonder migraine. In een ander Japans onderzoek aan de Tottori Universiteit is in 1998 een onderzoek verricht naar de aanwezigheid van melkzuur in bloedplasma bij 14 patiënten met migraine, 17 met spanningshoofdpijn, en 12 normale controles. De migrainepatiënten hadden gemiddeld een 3x zo hoge waarde voor melkzuur in hun bloedplasma als de normale groep, terwijl de groep met hspanningshoofdpijn geen significant verschil vertoonde met de normale groep. Tenslotte is in 2010 in Polen – waar 10 procent van de nationale bevolking aan migraine lijdt – bij 30 patiënten met migraine eveneens met MRI spectroscopie in de linker temporale- en rechter frontale hersenkwab vastgesteld, dat er bij migrainepatiënten een significant verschil in relatieve melkzuurconcentratie bestaat vergeleken met een controle groep.

Aanbevolen medicatie: vitamine B – complex; 40 ml per dag.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

error: Content is protected !!

Shopping cart

Subtotal
Shipping and discount codes are added at checkout.
Checkout
%d bloggers liken dit: