12 Psychologische Trucs Om Nieuwe Vrienden Te Maken

Waarom beschouw je iemand als je vriend? En hoe zijn jullie überhaupt bevriend geraakt?

De meeste vriendschappen ontstaan en groeien in de loop der tijd, maar ooit zijn ze begonnen – en om een reden.

We zijn in de psychologie gedoken om uit te zoeken waarom vriendschappen ontstaan en hoe je aan de hand van de wetenschap met meer kans van slagen op iemand af kunt stappen en makkelijker nieuwe vrienden in je leven maakt.

1. Spiegel iemands gedrag

Als je met iemand praat en bewust of onbewust de lichaamstaal, gebaren en gezichtsuitdrukkingen van de ander spiegelt, zal diegene je vanzelf aardiger vinden.

In 1999 hebben wetenschappers van New York University dit zogeheten kameleoneffect aangetoond middels een proef met 78 mannen en vrouwen.

De proefpersonen werd gevraagd om samen te werken met mensen die ook proefpersonen van het experiment waren – dachten ze want die proefpersonen maakten in werkelijkheid deel uit van het onderzoeksteam.

De proefpersonen met een samenwerkingspartner die hun lichaamstaal en mimiek doelgericht nabootste, vatten duidelijk meer sympathie voor diegene op, en ontwikkelden een persoonlijke voorkeur voor hem of haar.

2. Steek er tijd in

Kvinder drikker kaffe

Zorg ervoor dat je tijd doorbrengt met iemand met wie je bevriend bent of wilt worden. Het is simpel maar waar…

Sinds de jaren 1950 heeft de wetenschap dit psychologische effect meermaals aangetoond: Hoe meer tijd je met iemand doorbrengt, des te groter de kans is dat diegene positief over je gaat denken.

Laatst leverden psychologen van de University of Pittsburgh de documentatie daarvoor toen ze een experiment uitvoerden onder hun eigen psychologiestudenten.

Vier jonge vrouwen moesten in verschillende mate deelnemen aan de colleges, en nadien waren de mannelijke studenten duidelijk het meest geïnteresseerd in de vrouwen die de meeste uren aanwezig waren geweest – al had geen van de vrouwen contact met de mannen gehad.

3. Geef complimentjes

Wees gul met complimenten en spreek positief over de mensen om je heen. Daar heb je zelf meteen baat bij.

Dit verschijnsel, dat ‘spontaneous trait transference’ wordt genoemd, is bekend in de psychologie: als je op een bepaalde manier over mensen praat, zullen mensen in je omgeving aannemen dat jij precies dezelfde eigenschappen hebt.

Dus als je iemand omschrijft als vriendelijk, consciëntieus en geestig, zal je omgeving jou als vanzelf ook vriendelijker, consciëntieuzer en geestiger beginnen te vinden.

Het is zelfs wetenschappelijk aangetoond dat dit effect ook optreedt als mensen in je omgeving donders goed weten dat jij die eigenschappen eigenlijk helemaal niet bezit.

Als je daarentegen roddelt en mensen afkraakt, zal je omgeving jou ook door een negatieve bril bekijken.

4. Wees goed geluimd

Kvinde jubler

Laat merken dat je in een goed humeur bent, dan zullen de mensen om je heen vanzelf ook in een beter humeur raken – en dat positieve gevoel aan jou toeschrijven.

Dit effect, ‘emotionele kruisbestuiving’, is erop gebaseerd dat wij mensen heel goed onbewust andermans gevoelens kunnen aflezen – en erop kunnen reageren.

Zoals aangetoond door onder meer Ohio University en de University of Hawaii betekent dit dat humeur en gevoelens tot op grote hoogte ‘besmettelijk’ zijn via ons non-verbale begrip van andermans gevoelens.

We reageren op hoe we denken dat iemand zich voelt, en daarom krijgen we een beter humeur als we ons omringen met mensen die uitstralen dat ze in een goede bui zijn.

5. Laat zien dat je fouten kunt maken

Probeer mensen niet wijs te maken dat je perfect bent, want mensen houden veel meer van personen die af en toe de fout in gaan.

Dit ‘Pratfall-effect’ houdt in dat de mensen om je heen je veel leuker vinden als je kleine, niet zo belangrijke fouten maakt en af en toe iets doms doet, dan wanneer je onfeilbaar bent.

Het effect is ontdekt in 1966 door de vooraanstaande Amerikaanse psycholoog Elliot Aronson, en is sindsdien herhaaldelijk aangetoond.

Het effect doet zich vooral voor als je op een aantal punten duidelijk boven je omgeving, vrienden of collega’s uitsteekt, maar met opzet foutjes maakt. Die verlagen je status niet, maar maken je ‘menselijker’.

6. Focus op gemeenschappelijke normen en waarden

We voelen ons het meest aangetrokken tot mensen die dezelfde normen, waarden en belangstelling hebben, dus richt je op de overeenkomsten en de onderwerpen en waarden die jullie delen – en negeer de verschillen tussen jullie.

Uit een baanbrekend experiment van de vermaarde Amerikaanse psycholoog Theodore Newcomb van de University of Michigan bleek in 1956 dat ‘soort zoekt soort’ inderdaad opgaat.

Newcomb deelde een aantal mannen die elkaar van tevoren niet kenden, in naar normen en waarden en levensbeschouwing, waarna hij ze in hetzelfde huis liet verblijven.

Na afloop van het experiment hadden de proefpersonen onmiskenbaar sterke persoonlijke banden opgebouwd met precies de anderen in het huis met wie ze de meeste normen en waarden deelden.

7. Fysiek contact

Hånd på skulder

Een vluchtige aanraking, een hand op een arm tijdens een gesprek, een tikje op een schouder om de aandacht te vragen – dit alles kan ervoor zorgen dat degene met wie je praat, positiever over je zal oordelen.

De onbewuste aanraking – zo vluchtig dat de ander het gebaar maar nauwelijks opmerkt – is een bekend psychologisch trucje waardoor mensen je aantoonbaar leuker gaan vinden.

Een groot aantal wetenschappelijke proeven bevestigt de theorie, waaronder een restaurantexperiment van onderzoekers van de University of Mississippi en Rhodes College uit 1984.

Hierin bekeken de psychologen wat het effect was als een ober een klant kort aanraakte bij het teruggeven van wisselgeld. Zelfs aan de tafels waar de aanraking nauwelijks waarneembaar was, viel de fooi veel hoger uit.

8. Gewoon glimlachen!

Even glimlachen en de ander vindt je al veel leuker. Het effect is zo uitgesproken dat je zelfs mensen beter kunt onthouden als ze bij de eerste ontmoeting een glimlach tevoorschijn toverden.

Dat lijkt vanzelfsprekend, omdat het inderdaad voor zich spreekt – je vindt mensen die glimlachen veel leuker dan mensen die niet glimlachen. En de wetenschappelijke documentatie is metersdik.

Zo toonden onderzoekers van de University of Wyoming in 2013 aan dat vrouwen andere vrouwen op foto’s vanzelf leuker vinden als ze glimlachen – of hun lichaamstaal nu open en uitnodigend, of gesloten en afwijzend is.

Verrassender is het dat een proef aan de universiteit in het Italiaanse Florence in 2015 heeft uitgewezen dat mensen die we eerder hebben ontmoet, ons veel langer zullen bijblijven als ze tijdens de eerste kennismaking naar ons hebben geglimlacht.

9. Deel een geheim

Hemmelighed piger

Vertel iemand iets persoonlijks over jezelf – iets dat je niet zomaar tegen iedereen zou vertellen – en je zult merken dat die ander zich vanzelf meer met jou verbonden voelt.

Een proef uit 1997 van professor Arthur Aron van de University of New York toont aan dat de onthulling van zeer persoonlijke informatie en geheimen zeer sterke persoonlijke banden tussen mensen schept.

Aron liet een groep Amerikaanse studenten 45 minuten met elkaar praten om ‘elkaar te leren kennen’.

De ene helft kreeg kaarten met vragen over luchtige en oppervlakkige onderwerpen, zoals ‘Waar ga je het liefst naartoe op vakantie en waarom?’

De andere helft kreeg kaarten met zeer persoonlijke vragen als ‘Wat voor band heb je met je moeder?’

Na de 45 minuten ervoeren de mensen die zeer persoonlijke informatie hadden gedeeld, een veel sterkere en meer gevoelsmatige band met hun gesprekspartner dan degenen die het over koetjes en kalfjes hadden gehad.

10. Verwacht een positieve reactie

Als je positieve gedachten over iemand hebt, zul je diegene als vanzelf ook positiever gaan bejegenen – en daardoor zal de ander ook positiever over jou denken.

Het ‘Pygmalion-effect’ is de psychologische term voor het verband tussen jouw idee van een persoon en de manier waarop je diegene bejegent.

In de praktijk betekent dit dat als je negatieve verwachtingen ten aanzien van iemand hebt, je diegene automatisch en onbewust met negativiteit tegemoet zult treden – en uiteraard omgekeerd.

De kettingreactie ontstaat als de ander vervolgens reageert op jouw gedrag en zodoende het negatieve of positieve effect verdubbelt.

11. Geef blijk van je gevoel voor humor

Humor is een zeer sterk middel om persoonlijke relaties aan te gaan, en samen kunnen lachen is een belangrijke stap op weg naar een sterke vriendschap.

Niets brengt mensen zo dicht bij elkaar als samen lachen, en op wetenschappelijke gronden valt zelfs vast te stellen dat een gebrek aan humor – dus als je het grappige van een situatie samen met anderen niet kunt inzien – afstandelijkheid in de hand werkt en mensen afstoot.

12. Luister – en laat iemand lekker over zichzelf praten

Kvinder lytter

Spreken is zilver, zwijgen is goud – en dat geldt ook voor goede vriendschappen, want bijna niets is zo fijn als over jezelf mogen praten. Dus wees stil, luister en vraag iemand over zichzelf te praten.

Een opzienbarend onderzoek aan Harvard University toonde in 2012 aan dat je, als je over jezelf mag praten, dezelfde positieve respons van je hersenen krijgt als bij lekker eten of een potje seks.

Dit ‘beloningseffect’ slaat rechtstreeks terug op de persoon die jou over jezelf liet praten, waardoor je positiever over diegene gaat denken.

Kortom: We houden van mensen die in ons geïnteresseerd zijn en ons over onszelf laten praten.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

error: Content is protected !!

Shopping cart

Subtotal
Shipping and discount codes are added at checkout.
Checkout
%d bloggers liken dit: